repetitie en lidmaatschap

REPETITIETIJD EN LOCATIE

Met ingang van dinsdag 5 september 2023 oefenen we – tot aan het Jubileumconcert in
november –  beurtelings in Oosterbeek. en Duiven.

In verband met het mee-repeteren van leerlingen in Duiven begint de repetitie daar een half uur eerder en houdt iets eerder op.
Duiven:  Candea College, locatie Saturnus, Saturnus 1, 19.30-21.15u
Oosterbeek: Remonstrantse Kerk , Wilhelminastraat 10 , 20.00-22.00u


REPETITIESCHEMA              

Begin september tot ca. half juli, m.u.v. de schoolvakanties.
Het seizoen 2023-2024 start op dinsdag 5 september 2023.
Voorafgaand aan een concertuitvoering kunnen extra repetities worden ingelast.
Zangers / gastzangers / instrumentalisten vinden in Dropbox (zie hieronder) een repetitie-overzicht i.v.m. het Jubileumconcert in november 2023.

     

AANVULLEND                         

De dirigente wordt in haar lessen op gezette tijden bijgestaan door repetitor/pianiste Ella Kamerich en vocal coach Diane Hidding.
Daarnaast wordt het koor via email-adres en Dropbox (toegang door dirigente) gevoed met muziekbestanden, partituren en links naar websites, om thuis te oefenen en ter stimulans.
Ook staat het repetitie-overzicht n.a.v. het Jubileumconcert in Dropbox vermeld. 
                                   

  LID WORDEN                        

Zangers uit de regio, die ons koor kunnen en willen versterken, zijn van harte welkom.
Gelet op de bestaande verhouding dames/heren: “mannen weten waarom !”
Op de dinsdagen 20 en 27 september zijn er open repetitie-avonden.
Heeft u interesse, kom luisteren en meezingen !
Graag even van te voren melden ( zie  contact  ).

Na een korte proefperiode neemt de dirigente een stemtest af, om te kunnen bepalen, òf en voor
welke stemgroep u geschikt bent.


KOSTEN LIDMAATSCHAP  
 

€ 80,-  per kwartaal, vooruit te voldoen op rek.nr. NL89 INGB 0000 0495 37
t.n.v. Ver. Oosterbeeks Kamerkoor te Heveadorp.

Bent u jonger dan 25 jaar, dan geldt voor u een korting van 50%.

Bent u in het bezit van een Gelre-pas, dan is een korting van 40% mogelijk.
Zie  www.gelrepas.nl/voor-wie