repetitie en lidmaatschap

REPETITIETIJD EN LOCATIE

Na de herfstvakantie oefenen we op de dinsdagavond om de week in Duiven en in Oosterbeek.
We starten 2 november in Duiven.

Duiven: Candea College, Saturnus 1; 19.30 – 21.00u.
Oosterbeek: Concertzaal Theatergebouw, Rozensteeg 3; 20.00 – 21.30u.


GEZONDHEIDSCHECK en PROTOCOL

I.v.m. de richtlijnen van RIVM, de Overheid en het Koornetwerk Nederland hanteren we een gezondheidscheck en een protocol.

 

CORONA-PROTOCOL OKK versie cursusjaar 2021
 1. Leden doen vooraf de gezondheidscheck.
  Indien men één van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, komt men niet op de repetitie.
  Wenselijk is dat in dit geval over de gezondheidssituatie (en het vervolg erop) wordt gecommuniceerd met het bestuur.
  Overheidsverplichting (vanaf 6 nov. ’21) voor koren om fysiek samen te mogen zingen:
  Koorleden/gastzangers (vanaf 18 jaar) tonen bij aanvang van repetitie of uitvoering hun geldige coronatoegangsbewijs (vaccinatie-/ herstel-/ testbewijs). Dit bewijs in de vorm van een QR-code in de CoronaCheck-app op mobiel of uitgeprint op papier wordt door bestuursleden al scannend gecontroleerd.
  Over deze maatregel is op 6 nov. ’21 door het bestuur een mail gestuurd naar leden en gastzangers, met nadere informatie en verwijzing naar betrokken websites.
 2. De repetitielocatie beschikt weliswaar over voldoende wc-mogelijkheden, maar ga zoveel mogelijk vooraf thuis naar het toilet (repetitieduur 1u30min., zonder pauze).
  Neem eigen drinken mee.
 3. Zorg voor vervoer naar de repetitielocatie in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Maak zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden voor fiets en auto. Arriveer kort voordat de repetitie begint.
 4. Desinfecteer bij binnenkomst je handen en volg de looproute naar de repetitieruimte.
 5. Hou je jas, trui, tas, drank, e.d. bij je en kies één van de stoelen, conform de bekende opstelling bij de vorige locatie (de Molenberg).
  Overleg hierover met de dirigente is wenselijk, m.n. als ieder present is.
  De stoelen staan al klaar in zigzagopstelling, met voldoende afstand (a.u.b. zo laten).
 6. Bestuursleden zorgen in overleg met de beheerder voor openen/sluiten van het gebouw; aan/uitzetten van verlichting en mechanische ventilatie; luchten vooraf en naderhand; openzetten/sluiten van ramen/deuren (natuurlijke ventilatie); aanvulling desinfectiemateriaal. 
 7. Dirigente/pianiste zorgen voor de juiste plaatsing van vleugel/kruk en zetten deze na de repetitie weer terug in de foyer.
 8. Koorleden richten zich m.n. op het zingen; wisselen onderling geen partituren, e.a. uit.
  (Wellicht kunnen in later stadium taken meer verdeeld worden).
 9. Leden verlaten na afloop van de repetitie het gebouw, uiteraard met deelneming van hun spullen.
  Buiten is ter eigen verantwoording gelegenheid voor napraten, e.d. met inachtneming van de corona-richtlijnen.
 10. Bestuursleden zien toe op naleving van het protocol. Leggen een presentielijst aan, ter vergemakkelijking van bron- en contactonderzoek door de GGD.
  Vragen het koor om begrip voor deze situatie en aandacht te hebben voor leden met een verhoogd risico.

w.g. Bestuur OKK (Ankie, Marian, Nicoline, Herman)

 

 

REPETITIESCHEMA              

begin september tot ca. half juli, m.u.v. de schoolvakanties.
Het seizoen 2021-2022 start op dinsdag 14 september 2021

Voorafgaand aan een concertuitvoering kunnen extra repetities worden ingelast.


AANVULLEND
         
               

De dirigente wordt in haar lessen op gezette tijden bijgestaan door vocal coach Diane
Hidding en/of repetitor/pianiste Ella Kamerich.
Daarnaast wordt het koor gevoed met muziekbestanden, partituren en links naar websites,
om thuis te oefenen en ter stimulans.
                                       

 

LID WORDEN                        


Zangers uit de regio, die ons koor kunnen en willen versterken, zijn van harte welkom.
Gelet op de bestaande verhouding dames/heren: “mannen weten waarom !”
Heeft u interesse, kom kijken, luisteren en meezingen op een of meer repetitie-avonden.
Graag even van te voren melden ( zie  contact  ).
Na een korte proefperiode neemt de dirigente een stemtest af, om te kunnen bepalen,
òf en voor welke stemgroep u geschikt bent.

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP    


€ 70,-  per kwartaal, vooruit te voldoen op rek.nr. NL89 INGB 0000 0495 37
t.n.v. Ver. Oosterbeeks Kamerkoor te Heveadorp.

Bent u jonger dan 25 jaar, dan geldt voor u een korting van 50%.

Bent u in het bezit van een Gelre-pas, dan is een korting van 40% mogelijk.
Zie  www.gelrepas.nl/voor-wie