vrienden van het oosterbeeks kamerkoor

©  OKK    copyright reserved: no automated text/picture/video/sound and data mining is permitted on this website

 

VRIEND/VRIENDIN VAN HET OOSTERBEEKS KAMERKOOR

Mogen we U  -muziekliefhebber pur sang-  begroeten als vriend/vriendin van ons koor?

Voor € 25,- per jaar treedt U toe tot onze sponsorclub.
Uiteraard mag U dit bedrag ook verhogen!

Uw bijdrage wordt gebruikt om onze toekomstige concerten nog beter te realiseren.
A capella of samen met solisten en orkestrale begeleiding.

Als tegenprestatie bieden we U een vrijkaart aan voor ons concert.

Benieuwd naar ons repertoire en optredens tot nu?
Kijk verder op deze website!

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL89 INGB 0000 0495 37  t.n.v. Ver. Oosterbeeks Kamerkoor te Heveadorp; onder vermelding van ‘Vriend (vriendin) van het OKK’ .
Stuur tevens een email naar info@oosterbeekskamerkoor.nl  met vermelding van uw naam en adres.
Dan kunnen we U tijdig inlichten!

We rekenen op uw hulp!!